Impressum

Performanca e Transporti Kufomave Funerali – Avni Elezi
Bleichstraße 117, 55130 Mainz, Deutschland

Tel: +4915152507256
E-Mail: info@transport-kufomave.de
Internet: www.transport-kufomave.de

Sipas Përgjegjës të § 10 paragrafi 3 faqe interneti: Transporti Kufomave – Funerali – Avni Elezi (adresa lart)
Njoftimi i detyrimit: Pavarësisht kontrollit të kujdesshëm të supozojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme.

Janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura.

www.transport-kufomave.de nuk merr asnjë përgjegjësi për përshtatshmërinë, saktësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Të ballafaquar www.transporti-kufomave.eu ekip pretendimet e përgjegjësisë, të cilat i referohen materiale ose natyrës jomateriale të shkaktuara nga përdorimi ose mospërdorim të informacionit të paraqitur ose nga përdorimi i informacionit të gabuar dhe jo të plotë janë të përjashtuara.

Të gjitha ofertat nuk janë detyruese dhe pa detyrim!
www.transport-kufomave.de rezervon të drejtën për të ndryshuar një pjesë ose të gjithë ofertën pa paralajmërim të veçantë për të plotësuar të fshini apo publikimin përkohësisht ose përgjithmonë.

www.transport-kufomave.de është në ankth për t’u marrë parasysh në të gjitha botime të drejtat e autorit e grafika të përdorura, dokumenteve të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste, për të përdorur grafika e tij, dokumente të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste apo të përdorin grafike, dokumente të shëndoshë licencës pa , sekuenca video dhe tekste.

Te drejtat për çdo material të krijuar nga www.transporti-kufomave.eu mbeten vetëm me autorët e këtyre faqeve. Çdo dublikim ose përdorimin e grafika të tilla, dokumente të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste të tjera në publikimet elektronike apo të shtypura nuk lejohet pa lejen e autorëve.